آیین نامه ثبت نام آموزشگاه موسیقی سروستان

سروستان از تمامی هنرجویانی که این مکان را برای پیشبرد فرهنگ و آموزش هنر موسیقی خود برگزیده اند صمیمانه کمال تشکر را دارد.

قوانین عضویت در سروستان

ثبت نام کلاسهای آموزشگاه به صورت ترم سه ماه ( 12 جلسه ) صورت میگیرد. هنرجویان میتوانند با رعایت مقررات، شهریه خود را به صورت نیم ترم یعنی یک ماه و نیم (6 جلسه ) نیز پرداخت نمایند. شایان ذکر است که هرگونه غیبت از طرف هنرجو غیر موجه بوده ولی در صورتیکه جلسه ی هنرجویان از طرف آموزشگاه کنسل شود یا جلسه ی جبرانی تشکیل میگردد یا شهریه ی هنرجو برای جلسه ی کنسل شده محاسبه نخواهد شد. آموزشگاه در تعطیلات رسمی تعطیل بوده و هیچ شهریه ای از هنرجو بابت کلاس کسر نخواهد شد. هنرجویان موظف هستند قبل از تشکیل ترم جدید ثبت نام خود را انجام داده تا نامشان در سیستم ثبت گردد. در غیر اینطورت آموزشگاه هیچ مسئولیتی در قبال محفوظ نگاه داشتن ساعت و روز هنرجو ندارد. ا زجلسه ی 11 در صورت ثبت نام ترمی و یا جلسه 5 در صورت ثبت نام نیم ترم، هنرجویان میتوانند برای ثبت نام ترم بعد اقدام نمایند، شایان ذکر است در صورتیکه جلسات هنرجویان تمام شده باشد دیگر قادر به ثبت نام اینترنتی ( از طریق کنترپنل ) نخواهند بود و باید به صورت حضوری ثبت نام کنند و با این کار جلسه اول هنرجو تک جلسه ای محاسبه میگردد که شامل هزینه ای بیشتر از جلسات ترمی محاسبه میگردد.