شرح رویداد های موسسه

سروستان

کارگاه یک روزه موسیقی

1397/03/29

5:13 PM

دسته بندی رویداد : اخبار موسیقی


برگزاری کارگاه های یک روزه موسیقی شامل کارگاه طبیعت موسیقی، کارگاه والد و کودک (3-2سال)، کارگاه شعر و قصه، کارگاه سازسازی خلاق، کارگاه ریتم و بدن، کارگاه آهنگسازی خلاق، موزه گردی و سفر یک روزه