شرح رویداد های موسسه

سروستان

بازی موسیقی

1395/10/13

9:11 PM

دسته بندی رویداد : اخبار موسیقی


این دروه شامل سنین 3 الی 7 سال میباشد که به صورت گروهی برگزار میشود. کودکان در این دوره با بازی های هدفمند با مبانی موسیقی آشنا میشوند. در ابتدا با شناخت بدن ( حواس پنجگانه و حرکت ) ، ریتم و آواز خواندن، دنیای جدیدی را تجربه میکنند که  حواس سه گانه ی  شنوایی، لامسه و بینایی را بسیار قوی میکند. بازی هایی که با کودکان در این دوره میشود تکرار و تقلید و در عین حال خلاقیت کودک را تقویت میکند. در این دروه کودکان بعد از دوره ای که ریتم و حرکت و آواز را تجربه کردند کم کم با کمک ساز های زایلفون با نت ها آشنا شده و توانایی نواختن آهنگ هایی را تجربه میکنند و در مرحله ی آخر با ساز فلوت به عنوان ساز بادی آشنا میشوند.. هدف از کلاس بازی موسیقی برای کودکان تربیت نوازنده در سنین زیر 7 سال نیست بلکه کودکان را تا حدودی با دنیای موسیقی آشنا میکند تا اگر علاقه مند باشند پس از اتمام کلاس با کمک مربی استعدادیابی شده و ساز مناسبی را به عنوان ساز تخصصی برگزینند.